Svi smo mi isti, svi smo mi smrtni (Milan Belegišanin, “Soba na obali”, Akademska knjiga, 2019.)

Književno pero danas ostvaruje svoj smisao samo ukoliko verno ispiše istinu o svetu i istovremeno u njoj uspostavi vrednosti. Mogo je već rečeno o životu sažetom u trenutak, i to fluidni, o diskontinuitetu i disharmoniji. Podvlače se pitanja gde su tu tačke oslonca, u čemu je vrednost i čemu život služi. U zaborav pada humani... Continue Reading →

Bajke kao refleksija beznačajnosti običnog čoveka

Ne postoji individua koja nije jednim delom života bila uvođena u fantastičan  svet bajki. Moralni aspekt bajke – borba dobra i zla, iz koje dobro uvek izlazi kao pobenidk – smatra se presudno važnim u vaspitanju individue. Ističe se povoljan uticaj fantastike na dečju maštu, koja će tokom vremena potpomoći obogaćivanje unutrašnjeg života i obezbeđivanje... Continue Reading →

Zatvor slobode

Sloboda je reč prejaka, možda reč koja ima najšire značenje. Svako od nas ima sopstvenu volju koju ostvaruje slobodom mišljenja, odlučivanja i postupanja. Sve što je oko nas normirano i određeno kao pravilo ili zakon koji podrazumevaju poštovanje, često nas dovodi u stanje besa ili ogorčenosti ukoliko se kosi sa našim poimanjem slobode. Nažalost, sloboda... Continue Reading →

Zloupotreba subkulture u nekulturnom skrnavljenju istorije

Postmoderna epoha u umetnosti, ali i kao duhovna atmosfera sveta uopšte, ponudila nam je  odraz realnosti u kom se zamagljuju granice među umetnostima, žanrovima, formama, oblastima nauke, kulture, istorije, originalnog pečata stvaraoca i priređivača već postojećih dela. Sve se prepliće, nadovezuje, nastavlja, ali i sukobljava, poriče, negira. Postmoderna je podvukla veoma važnu istinu savremenog čoveka... Continue Reading →

Blog pokreće Wordpress.com.

Gore ↑

%d blogeri kao ovaj: